Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR)” Projesi faaliyetleri kapsamında “Türkiye’de Karbon Fiyatlandırmasının Mali, Ekonomik ve Sektörel Etkilerinin Modellenmesi”ne yönelik danışmanlık hizmeti alınacaktır.

İşin kapsamı, hedefleri, aranan yeterlilik kriterleri ve başvuru koşulları için tıklayınız.