AÇILIŞ TOPLANTISI

24 Ekim 2014
İstanbul
Crowne Plaza İstanbul Harbiye

Sabah Oturumu

09:45 – 10:00   KAYIT

ÇAY-KAHVE SERVİSİ

10:00 – 11:10   AÇILIŞ KONUŞMALARI

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser Türkiye Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk

11:10 – 11:30   PROJE TANITIMI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Mehrali Ecer

11:30 – 12:00   KAHVE ARASI

12:00 – 12:20   İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE PİYASA MEKANİZMA ARAÇLARI PMR

Proje Koordinatörü Bahar Ubay Güçlüsoy

12:20 – 12:30   Soru-Cevap Oturumu

12:30 – 13:30   ÖĞLE YEMEĞİ

Öğlen Oturumu

13:30 – 13:45  PROJENİN MANTIKSAL ÇERÇEVESİNİN SUNULMASI

PMR Proje Asistanı Sertaç Berber

13:45 – 14:00   ÇALIŞTAY YÖNTEMİNİN PAYLAŞILMASI

Kolaylaştırıcı Serdar Özgün

14:00 – 15:30   ÇALIŞTAY 1. OTURUMU- Piyasa Mekanizma Araçlarına(MBI) Yönelik Kapasite Geliştirme

Oturumda, paydaşların iklim değişikliği ile mücadelede ülkemiz açısından öncelikli olarak tespit edilen potansiyel MBI’ların etkin ve etkili uygulanmasına yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ilgili faaliyetlerin hangi kurumlarla, ne tür kapsam ve faaliyetlerle ve hangi sürede hayata geçirilebileceği sorularına kurumsal yanıtlar aranacaktır.

15:30 – 16:00   KAHVE ARASI

16:00 – 17:00   ÇALIŞTAY 2. OTURUMU – İklim Değişikliği ile Mücadeleye Dönük Farkındalık Yaratma

Bu oturum ile iklim değişikliği ile mücadelede özellikle MBI’lar aracılığıyla sağlanabilecek emisyon azaltımlarının hayata geçirilmesinde gerekli kamuoyu bilincinin oluşturulması amacıyla yürütülebilecek farkındalık faaliyetlerinin tartışılması ve başarılı örneklerin tanımlanmasına dönük gerekli tartışma ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.

17.00 – 17.30   ÇALIŞTAY ÇIKTILARININ TAKDİMİ ve KAPANIŞ