Analitik Rapor 2: Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Toplantısı

02 Haziran 2016
Demora Otel – ANKARA

Sabah Oturumu

09:15 – 09:45   KAYIT

09:45 – 10:00   AÇILIŞ KONUŞMASI

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Projesi (PMR) Hakkında

Projenin amacı, gelinen nokta ve toplantı gündeminin tanıtılması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

10:00 – 11:00   Proje Hedefleri ve Faaliyetleri Hakkında

-Hedefler

-Faaliyetler

-Takvim

-Çıktılar

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarına Giriş-I

-Yenilenebilir enerji ticaret mekanizmaları (RETS)

-Enerji Verimliliği Ticaret Mekanizmaları (EETS)

Ricardo AEA-Ecofys-Life Enerji

 

11:00 – 11:15   ÇAY/KAHVE ARASI

10:00 – 11:00  Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarına Giriş-II

-Karbon vergisi

-Kapsamlı kredilendirme mekanizması (Scaled-up crediting mechanism)

-Sonuç odaklı finansman (Result-based finance)

-Gelir kullanım seçenekleri (Revenue recycling options)

 

Ricardo AEA-Ecofys-Life Enerji

12:30 – 13:30   Öğle Yemeği

Öğlen Oturumu

13:30 – 15:30  Sektör özelinde incelemeler ve grup çalışması

-Sektör sunumları ve tartışmalar

-Sektörler: Elektrik, Sanayi, Atık, Taşımacılık ve Konutlar

-Sektörün boyutu (ekonomik, emisyon salımı, enerji)

-Sektör eğilimleri

-Sektörlerin karakteristik özellikleri (Ekonomik işletmelerin yoğunlaşması, devlet kontrolü/etkisi, coğrafi dağılımı, emisyon kaynaklarının dağılımı, rekabet konuları)

-Var olan politikalar

-Sera gazı azaltım potansiyeli

Ricardo AEA-Ecofys-Life Enerji

15:30 – 15:45   ÇAY/KAHVE ARASI

15:45 – 17:20  Olası Piyasa Temelli Mekanizmalar

Grup Çalışması: Katılımcılar 4 gruba ayrılarak, her grup için olası bir ya da iki sektör özelinde piyasa temelli mekanizmaların uygunluğu tartışılacaktır.

17:20 – 17:30   Kapanış