Emisyon Ticaret Sistemi Tasarım Unsurları Çalıştayı

9 – 10 Şubat 2016
Demora Otel, ANKARA

1. GÜN

09:00 – 09:30   KAYIT

09:45 – 10:00   AÇILIŞ KONUŞMASI

Türkiye’de Sera Gazı Emisyon Ticaret Sisteminin Kurulması ve İşletilmesinin Değerlendirilmesine Yönelik Yol Haritası

PMR Projesi ve “Ülkemizde Emisyon Ticaret Sisteminin Uygunluğunun Değerlendirilesi” Hakkında Bilgilendirme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

10:30 – 12:00   EMİSYON TİCARETİ: Ana Hedefler, Tasarım Unsurları ve Politika Tercihlerindeki Rolü

-Proje takımının tanıtılması

-Proje ve günlük programın tanıtılması

-Seminer ve çalıştay(lar)ın amaçlarının sunulması

-ETS, Türkiye’nin INDC hedefine ulaşmasını nasıl destekleyebilir?

-ETS 101: Emisyon ticaretinin esasları ve dünya genelinde karbon fiyatlandırma gelişmeleri

-Politika tercihlerinde ETS’nin rolü

-ETS ana tasarım unsurlarının tanıtılması

Maartan Neelis, PhD – Kıdemli Danışman, ECOFYS

12:00 – 13:00   ÖĞLE ARASI

13:00 – 14:00   ETS KAPSAM ve GENEL TASARIM UNSURLARI

-Bu neden önemlidir?

-Gerçekleştirilmesi gereken kıstaslar

-Önemli sorunlar ve Uluslararası örnekler

15 dakika Soru & Cevap arası

Maartan Neelis, PhD – Kıdemli Danışman, ECOFYS

14:00 – 14:30   ÇAY/KAHVE ARASI

14:30 – 15:30   Emisyon üst sınırının belirlenmesi, denkleştirmeler, fiyat/market sabitleme ve çevreleme

-Bu neden önemlidir?

-Gerçekleştirilmesi gereken kıstaslar

-Önemli sorunlar ve uluslararası örnekler

15 dakika Soru & Cevap arası

Maartan Neelis, PhD – Kıdemli Danışman, ECOFYS

15:30 – 16:30   Kapsam, üst sınır belirlenmesi, denkleştirmelerin uygulamaya alınması – etkileşimli oturum

Engin mert, Uzman, Life Enerji

İklim Dirlik Şahin, Uzman, Life Enerji

16:30 – 17:00   Günün Özeti – Geri Bildirim

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak, Life Enerji

2. GÜN

09:00 – 09:30   KAYIT

09:45 – 10:00   2. GÜNÜN TANITIMI

1. Günün özeti

2. Günün hedefleri

 

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak, Life Enerji

10:00 – 11:00   TAHSİS, KARBON KAÇAĞI ve AÇIK ARTTIRMA

-Bu neden önemlidir?

-Gerçekleştirilmesi gereken kıstaslar

-Önemli sorunlar ve uluslararası örnekler

15 dakika Soru & Cevap arası

Maartan Neelis, PhD – Kıdemli Danışman, ECOFYS

11:00 – 11:30   ÇAY/KAHVE ARASI

11:30 – 12:30   İRDA, Kayıt Sicili ve Ticaret

-Bu neden önemlidir?

-Gerçekleştirilmesi gereken kıstaslar

-Önemli sorunlar ve Uluslararası örnekler

15 dakika Soru & Cevap arası

Dr. Roland Geres,  Kurucu Ortak, FutureCamp

12:30 – 13:30   ÖĞLE ARASI

13:30 – 14:30   ETS Oyunu – 1. Kısım

Bir ETS’ yi simüle etmek için bir oyun oynanacaktır.

 

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak, Life Enerji

Engin Mert, Uzman, Life Enerji

İklim Dirlik Şahin Uzman, Life Enerji

14:30 – 15:00   ÇAY/KAHVE ARASI

15:00 – 16:00   ETS Oyunu – 2. Kısım

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak, Life Enerji

Engin Mert, Uzman, Life Enerji

İklim Dirlik Şahin Uzman, Life Enerji

16:00 – 16:30   ETKİLEŞİMLİ DEĞERLENDİRME

Dr. Farız Taşdan, Yönetici Ortak, Life Enerji

Engin Mert, Uzman, Life Enerji

İklim Dirlik Şahin Uzman, Life Enerji

16:30 – 17:00   Günün Özeti

Maartan Neelis, PhD – Kıdemli Danışman, ECOFYS