img
Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR)
Türkiye Programı
Elektronik Bülten No:3, Aralık 2016
Marakeş, Fas’ta gerçekleştirilen COP22 iklim zirvesinden başlıca konular
img
Marakeş, Fas’ta gerçekleştirilen iklim zirvesi 17 Kasım tarihinde ülkeler tarafından ortak bir beyan yapılmasıyla sonuçlandırılmıştır. Bu beyanla ülkeler, Paris Anlaşmasında sera gazı emisyonlarını azaltmaya ilişkin verdikleri mutabakatları teyit etmişlerdir.
DEVAMI

 

 
Uluslararası havacılıktan kaynaklı
emisyonları azaltmaya yönelik küresel mutabakat
img
Küresel BM havacılık organı, Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşu (ICAO), uluslararası havacılık sektöründe sera gazı emisyonlarını azaltmak için Ekim ayında Montreal, Kanada’da mutabakata varmıştır.
DEVAMI
Dünya Bankası: Küresel emisyon ticareti, iklim değişikliği etkilerini azaltma maliyetlerini ciddi ölçüde aşağı çekebilir
img
Küresel bir karbon piyasası, iklim değişikliği etkilerinin azaltılma maliyetlerini 2030 itibariyle yüzde 32 azaltabilir. Bu ifade, Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı’nın Hanoi, Vietnam’da gerçekleştirdiği Ortaklık Asamblesi sırasında 18 Ekim’de çıkartmış olduğu, karbon fiyatlandırmasına ilişkin yıllık Dünya Bankası raporundaki çıkarımlardan biridir.
DEVAMI

 

 
Değer zincirinde karbon fiyatlandırmasına ilişkin yeni araştırma
img
Karbon fiyatlandırmasının maliyet etkin bir şekilde karbonsuzlaştırmayı destekleyebilmesi için, küresel değer zincirleri boyunca daha yüksek sera gazı verimliliğinin teşvik edilmesi önemlidir. Marakeş’teki BM iklim zirvesinde Ecofys ve Generation Foundation tarafından sunulan bulgulardan biri bu olmuştur. Bu çalışma, Karbon Fiyatlandırması Açılımı ortaklığı altında çıkartılan ilk çalışmadır.
DEVAMI
imgÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
imgİletişim
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu
(Dumlupınar Bulvarı)9.km (Tepe Prime Yanı) Bina No: 278
Oda No: 508, 06400 Çankaya/ANKARA
T: +90 312 474 03 39-40   |   E: info@pmrturkiye.org
TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı © 2016 All Rights Reserved