img
Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR)
Türkiye Programı
Elektronik Bülten No:6, Şubat 2017
 
Çalıştay: Türkiye İçin Piyasa Temelli Sera Gazı Azaltım Seçenekleri
 
img

 

“Türkiye için Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Politikalarının Değerlendirilmesi” çalışması kapsamında, kamu ve özel sektörden temsilciler, 13 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen çalıştayda var olan politikaların yanı sıra yeni tedbirlerin nasıl uygulanabileceğini ve elde edilecek gelirlerin de en etkin şekilde nasıl kullanılabileceğini görüştüler.
DEVAMI
Karbon Fiyatlandırma Gelirlerinin Tekrar
Kullanımı
img
İklim değişikliği ile mücadele politikaları, sera gazı emisyonlarını azaltmak için doğru teşvikleri sağlamak ve başlıca sektörler üzerine gereğinden fazla mali yük getirmemek adına iyi bir şekilde tasarlanmalıdır. Politika sayesinde elde edilen gelirlerin özel olarak tahsis edilmesi (earmarking), emisyon tasarruflarına fon sağlayan ya da ekonomideki hassas sektörler üzerindeki mali yükleri hafifleten tedbirler için harcama yapılması uygun bir yaklaşım olabilir.
DEVAMI

 

Ülkeler, kendi Ulusal Katkılarını (NDC) hayata geçirme yönünde sağlam adımlar atıyor
img
Aralık 2015’te Paris’te kabul edilen küresel iklim değişikliği anlaşması son derece tarihi ve çığır açıcı niteliktedir. Anlaşmaya taraf olan 197 ülkeden 133 adedi Anlaşmayı onamıştır. Birçok ülkenin Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirebilmesi için, şimdiye dek yürürlüğe koymuş oldukları iklim değişikliği politika planlarından daha farklı çalışmaları geliştirip hayata geçirmesi gerekecektir. Yeni hazırlanmış bir rehber metin, ülkelerin taahhütlerini gerçekleştirmesine yönelik planları geliştirmeleri ve uygulamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmış bir yaklaşım içermektedir.
DEVAMI
imgÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
imgİletişim
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu
(Dumlupınar Bulvarı)9.km (Tepe Prime Yanı) Bina No: 278
Oda No: 508, 06400 Çankaya/ANKARA
T: +90 312 474 03 39-40   |   E: info@pmrturkiye.org
TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı © 2016 All Rights Reserved