PMR TÜRKİYE

Türkiye, Dünya Bankası ile hibe anlaşmasını ilk imzalayan ülke olmuş ve 2013 yılından bu yana izleme, raporlama ve doğrulama mevzuatının uygulanması ile karbon fiyatlandırma mekanizmaları hakkındaki çalışmaların yapılmasına ülkemizde öncülük etmektedir.

Proje kapsamında, emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi gibi karbon fiyatlandırma mekanizmalarının yanı sıra beyaz ve yeşil enerji sertifikaları, genişletilmiş kredilendirme mekanizmaları (scaled-up crediting mechanism), sonuç odaklı finansman gibi emisyon azaltım mekanizmaları da analitik olarak detaylı bir şekilde çalışılacaktır. Bu mekanizmaların uygulanması durumunda yaratabilecekleri ekonomik ve sektörel etkiler de belirlenerek ülkemizde karbon fiyatlandırma politikalarının uygunluğu hakkında bir sentez raporu hazırlanacaktır.

Proje süresince, karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile ilgili kapasite geliştirme, farkındalık yaratma ve eğitim çalışmaları tüm ilgili paydaşlar ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecektir.

PMR Türkiye Zaman Tüneli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı)
9.km (Tepe Prime Yanı) Bina No: 278 Oda No: 508, 06400 Çankaya/ANKARA
Telefon: +90 312 474 03 39-40
E-Posta: info@pmrturkiye.org