MEVZUATLAR

SGE Doğrulama Tebliği

SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ TEBLİĞİ

SGE Tebliğ Ek

  • İZLEME PLANININ ASGARİ KAPSAMI
  • TESİSLER İLE İLGİLİ HESAPLAMA TEMELLİ YÖNTEMLER İÇİN KADEME EŞİKLERİ
  • TESİSLER İLE İLGİLİ FAALİYETE ÖZGÜ İZLEME YÖNTEMLERİ
  • KATEGORİ A TESİSLERİNDE HESAPLAMA TEMELLİ YÖNTEMLERE VE KATEGORİ B VE C TESİSLERİ TARAFINDAN KULLANILAN TİCARİ STANDART YAKITLAR İÇİN HESAPLAMA FAKTÖRLERİNE İLİŞKİN ASGARİ KADEME GEREKSİNİMLERİ
  • HESAPLAMA FAKTÖRLERİ İÇİN REFERANS DEĞERLER
  • ANALİZLERİN ASGARİ FREKANSLARI
  • ÖLÇÜM BAZLI YÖNTEMLER
  • 58. MADDENİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA SAKLANACAK ASGARİ VERİ VE BİLGİ
  • 58. MADDENİN İKİNCİ FIKRASI UYARINCA YILLIK RAPORLARIN ASGARİ İÇERİĞİ

SGE Tebliğ

SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

SGE Yönetmelik

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı)
9.km (Tepe Prime Yanı) Bina No: 278 Oda No: 508, 06400 Çankaya/ANKARA
Telefon: +90 312 474 03 39-40
E-Posta: info@pmrturkiye.org