SUNUMLAR

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının (PTM) Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Geri Bildirim Toplantısı

13 Ocak 2017

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmaları 1. Geribildirim ve Kapasite Geliştirme Toplantısı

05 Ekim 2016

Piyasa Temelli Emisyon Azaltım Mekanizmalarının Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Yönlendirme Toplantısı

02 Haziran 2016

Doğrulama Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı

18-19 Nisan 2016

İzleme, Raporlama ve Doğrulama(İRD) Pilot Çalışmaları Tecrübe Aktarım Toplantısı

19 Şubat 2016

Emisyon Ticaret Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

18 – 19 Ocak 2016

Açılış Toplantısı

24 Ekim 2014

Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Kapanış Toplantısı ile ETS Bilgilendirme Toplantısı

12-13 Aralık 2016

Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye’ye Uygunluğunun Değerlendirilmesi Bileşeni Son Çalıştayı

20-23 Eylül 2016

Piyasa Temelli Emisyon Azaltımı Mekanizmaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

12 Mayıs 2016

Emisyon Ticaret Sistemi Türkiye Senaryoları Çalıştayı

15 – 18 Mart 2016

Emisyon Ticaret Sistemi Unsurları Çalıştayı

09 – 12 Şubat 2016

Koordinasyon Toplantısı

16 Haziran 2015

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı)
9.km (Tepe Prime Yanı) Bina No: 278 Oda No: 508, 06400 Çankaya/ANKARA
Telefon: +90 312 474 03 39-40
E-Posta: info@pmrturkiye.org