Skip to Content

Blog Archives

Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi Bileşeni Kapanış Toplantısı

PMR Türkiye Projesi kapsamında “Karbon Fiyatlandırma Politikaları Kapsamında Türkiye için Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi” bileşeni kapanış toplantısı 29-30 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

“Karbon Fiyatlandırma Politikaları Kapsamında Türkiye için Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi” çalışmasının amacı, ülkemizde olası bir karbon fiyatlandırma politikasının uygulanması durumunda, karbon kaçağı riskine maruz kalabilecek sektörleri tespit edebilmek için değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve bu ölçütlerin yüksek emisyonlu sektörlere uygulanarak risk değerlendirmesi yapmaktır.

Bileşen kapsamında, 9 adet sektör yakından incelenmiş olup bu sektörler, çimento, seramik, kimya, cam, kireç, metal, kağıt, rafineri ve elektriktir. Analizde, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) Faz 3, AB ETS Faz 4 ve Kaliforniya ETS’de karbon kaçağı riskine maruz kalabilecek sektörleri belirlemek için kullanılan yöntemler değerlendirilmiş, 9 sektör bu ölçütler çerçevesinde ayrı ayrı incelemeye tabi tutulmuştur.

Buna göre, 7 sektörde yüksek karbon kaçağı riski tespit edilmiştir.

Çalışmada, risk altında olabilecek sektörleri karbon kaçağı riskinden koruyabilecek tedbirler de ortaya konulmuş ve üç kategori altında değerlendirilmiştir. Bunlar tahsisat dağıtım mekanizmaları, tamamlayıcı seçenekler ve uluslararası mekanizmalar olarak ayrılmıştır.

Bir ETS’de tarihsel emisyonlara göre tahsis yönteminin tahsisat uyarlamaları yapılmadığı durumda karbon kaçağı endişelerini giderme ihtimalinin düşük olduğu belirlenmiştir. Sabit sektörel kıyaslama (fixed sector benchmarking) yöntemi ise, karbon kaçağına daha az maruz kalan sektörleri desteklerken azaltım teşviklerini güçlendirebilecektir. Üretime dayalı tahsis yönteminin ise: İzleme, Raporlama ve Doğrulama Yönetmeliği’ne (İRD) tabi sektörlerde üretim artışını desteklemek üzere daha sonraki fazlarda, cazip bir politika aracı olduğu tespit edilmiştir.. Ayrıca, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar, ETS veya karbon vergisi uygulamasında karbon kaçağı riskini ele almak için kullanılabilmektedir.

Çalışma kapsamında, sınırda karbon düzenlemelerinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygunluğu da incelenmiş ve ülkemiz için bir risk değerlendirmesi yapılmıştır.

Bileşen, beş adımdan oluşan bir zaman çizelgesi ile karbon kaçağı düzenlemelerinin nasıl uygulanabileceğine dair bir yol haritası da sunmaktadır:

  • Birinci adım, daha detaylı bir şekilde sektörlerden veri toplanması;
  • İkinci adım, karbon kaçağına ilişkin ölçütlerin belirlenmesi;
  • Üçüncü adım, karbon kaçağı riski tespit edilen sektörleri desteklemek için tarihsel emisyonlara dayalı tahsis ile pilot ETS uygulanması;
  • Dördüncü adım, hem sabit sektörel kıyas hem de üretime dayalı tahsis birlikte kullanılarak ETS’nin tam anlamıyla hayata geçirilmesi;
  • Beşinci adım, ETS’nin etkinliğini artırmak için diğer karbon piyasalarıyla bağlanma ve sınırda karbon düzenlemeleri gibi uluslararası mekanizmaların kullanması.

Bileşenin raporu Haziran 2018’de tamamlanarak, PMR Türkiye websitesine yüklenecektir.

PMR Türkiye’nin 1. fazında ve “Karbon Fiyatlandırma Politikaları Kapsamında Türkiye için Karbon Kaçağı Riskinin Değerlendirilmesi” bileşenimizin tüm toplantı ve çalıştaylarına katılan ve görüşlerini bizlerle paylaşan değerli paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Toplantı, gündemine, sunum ve fotoğraflarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

0 0 Continue Reading →

Sentez Raporu Kapanış Toplantısı Düzenlendi

Sentez Raporu Kapanış Toplantısı kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımlarıyla 16 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi kapsamında 2016 yılından bu yana hazırlanan tüm analitik çalışmaları bir araya getiren ve ülkemizde karbon fiyatlandırma politikalarının uygulanabilirliğine ışık tutmayı amaçlayan Sentez Raporu: Türkiye’de Karbon Fiyatlandırma Politikasının Uygulanması bileşeninin kapanış toplantısı 16 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı kapalı toplantıda,  çalışmanın sonuçları değerlendirilmiş, ülkemiz için düşük karbonlu kalkınma ve karbon fiyatlandırma araçlarından kaynaklanan fırsatlar ve riskler ele alınmış, potansiyel ekonomik ve sektörel etkiler masaya yatırılmıştır.

Toplantıda ayrıca, karbon fiyatlandırma politikalarının seçimini kolaylaştıracak kriterler ışığında, çalışmanın Türkiye için önerdiği mekanizmanın etkileri tasarım unsurları ile ele alınmış ve pilot uygulama için gerekli adımlar tartışılmıştır.

Grup çalışmaları aracılığı ile katılımcılar, modelleme uzmanları ve ekonomistlerle birebir çalışma ve sonuçları değerlendirme imkânı bulmuşlardır.

Toplantıyla ilgili fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

0 0 Continue Reading →

PMR COP 23 ETKİNLİKLERİ

Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı Türkiye Projesi, Bonn’da düzenlenen 23. Taraflar Konferansı’nda 4 adet yan etkinliğe ev sahipliği yaptı. Karbon fiyatlandırma ve yeşil yatırım bankaları hakkında gerçekleştirilen etkinliklerde yapılan sunumlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumların fotoğraflarına etkinlik albümünden ulaşabilirsiniz.

11 Kasım 2017, Cumartesi,

13:30-15:30

13 Kasım 2017, Pazartesi,

11:00-13:00

14 Kasım 2017, Salı,

11:00-13:00

14 Kasım 2017, Salı,

16:00-18:00

Etkinlik adı İklim Değişikliği ile Mücadelede Yeşil Yatırım Bankalarının Rolü ve Tecrübeleri

 

Karbon Fiyatlandırma Politikalarının Oluşturulmasında Modelleme Çalışmaları nasıl destek sağlar?

 

Uygulamada Karbon Fiyatlandırma

 

Karbon Fiyatlandırmanın Uygulanabilmesi için Analitik Değerlendirmeler – Türkiye’de Edinilen Tecrübeler

 

Kolaylaştırıcı Robert Youngman, Takım Lideri, Yeşil Finansman ve Yatırım, OECD Dr. Venkata Ramana Putti, Program Müdürü, Karbon Piyasaları ve İnovasyon Birimi, Dünya Bankası Zeren Erik Yaşar, PMR Teknik Koordinatörü, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zeren Erik Yaşar, PMR Teknik Koordinatörü, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Konuşmacılar Andrea Colnes, Uluslararası Direktör, Coalition for Green Capital Dr. Charlie Heaps, LEAP Geliştiricisi, ABD SEI Merkezi Kurucu Direktörü Matt Rodriquez, Kaliforniya Çevre Koruma Bakanı Engin Mert, Kıdemli Danışman, Life Enerji Türkiye
Takejiro Sueyoshi, Genel Müdür, Japonya Yeşil Finansman Kurumu John Ward, Yönetici Direktör, Vivid Economics Nicolette Bartlett Direktör, Karbon Fiyatlandırma, CDP Dr. Roland Geres, Yönetici Direktör, FutureCamp
Dr. Christoph Grobbel Mali İşler Direktörü & Başkan, İsviçre Teknoloji Fonu Prof. Brian Ó Gallachóir, Başkan, IEA ETSAP Teknoloji İşbirliği Programı Fatih Demiray, Uluslararası Regülasyonlar ve Uyum Yöneticisi & Enerji Müdürü, Arçelik Carolina Downey de Oliviera, Enerji ve İklim Değişikliği Danışmanı, Ricardo
Melis Bitlis, Müdür Yardımcısı, Escarus Danışmanlık, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Zeren Erik Yaşar, PMR Teknik Koordinatörü, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Casey Pickett, Carbon Charge Direktörü, Yale Üniversitesi John Ward, Yönetici Direktör, Vivid Economics
Sunumlar Oturumda gerçekleşen sunumlar için lütfen tıklayınız. Oturumda gerçekleşen sunumlar için lütfen tıklayınız. Oturumda gerçekleşen sunumlar için lütfen tıklayınız. Oturumda gerçekleşen sunumlar için lütfen tıklayınız.
0 0 Continue Reading →